www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

Andre idear - Historie


 • Økonomihistorie / energihistorie: Lars Thue 
  • http://www.bi.no/forskning/ansatte/?ansattid=fag88006
  • Cand.philol fra Universitetet i Oslo med historie hovedfag fra 1977. Skrev hovedoppgaven "Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840-1875". Etter hovedfaget arbeidet jeg mye med lokalhistorie, særlig "lokal samtidshistorie", blant annet som vitenskapelig assistent ved Norsk Lokalhistorisk Institutt. "Asker 1840-1980", utgitt på Universitetsforlaget i 1984 er hovedverket mitt fra denne perioden. 

  • Etter en tid å ha arbeidet som informasjonskonsulent ved Teledirektoratet Forskningsavdeling (i dag Telenor R&D) og Statens teleforvaltning (i dag Post- og teletilsynet) begynte jeg i 1988 som forsker ved Avdeling for økonomisk historie ved BI - hvor jeg har vært siden. 

  • Ved BI har jeg arbeidet som forsker, førsteamanuensis og professor og skrevet en rekke bøker og artikler innen energihistorie, posthistorie og telehistorie. Jf. min CV.
 • Økonomisk / industriell historie: Christian Venneslan
  • http://no.wikipedia.org/wiki/Christian_Venneslan
  • Christian Venneslan (født 3. februar 1968 i Bergen) er utdannet innen historie og økonomi ved London School of Economics (M.Sc.Econ 1996), Universitetet i Oslo (cand. philol. 1997) og Norges Handelshøyskole (dr. oecon 2008).
  • Venneslan har særlig forsket på historiske nasjonalregnskaper og utregninger av industrien bidrag til BNP i det 20. århundre. Han disputerte til doktorgrad ved NHH på dette fagfeltet 28. april 2008.[1] I tillegg har han blant annet publisert artikler om økonomisk politikk, den store depresjonen, Asiakrisen, elektrifisering, industrielt gjennombrudd og Central Bank Independence (CBI). I årene 2007-2011 var Venneslan tilknyttet prosjekter om Finansdepartementet[2] og Norges Bank. I forlengelsen av studiet av elektrisitetens framvekst i industrien, har Venneslan tatt til orde for en åpnere næringspolitikk mer frigjort fra distriktshensyn, og med basis i kunnskapsklynger omkring IKT eller andre general purpose technologies.
  • Sammen med Erlend Bjørtvedt publiserte Venneslan i 1998 to artikler hvor forfatterne hevder at Norges vei ut av krisen i 1930-årene først og fremst var etterspørselsdrevet gjennom økt eksport, og ikke tilbudsdrevet gjennom omstilling i hjemmemarkedet. Denne forklaringen står i opposisjon til den kriseforståelsen som har rådet siden 1970-årene, målbært av blant annet Francis Sejersted, Even Lange, Tore Jørgen Hanisch og Jan Vea.[5] Venneslan utdypet dette synet i sin doktorgradsavhandling i 2008.
  • I november 2010 utkom Venneslans og Einar Lies Over evne (bind II av Finansdepartementets historie), som fikk gode anmeldelser, blant annet i Morgenbladet
Comments