www.enes.no‎ > ‎Industriprosjekt‎ > ‎

Andre idear:Organisasjonsteori

08.8 - Organisasjonsteoretiske kjedereaksjonar - 

frå industrien til "servicenæringane" - og vidare til kulturen 

Om Industrien som premissleverqandør for utviklinga i kommersiell sektor, forvalting og kultur.08.9 - Eksempel: Målstyring i skulen 
Er målstyringa i skulen eit døme på leiingssystem som ikkje lenger er i bruk i industrien. 

Samanlikning av sjølvstendet, det personlege ansvaret og fridomen som ideal i den nye industriorganiseringa, med måleregimet og einsrettinga i skulen. 

Intervjuobjekt her? 

Comments