intervju

Denne sida er til mellombels bruk under organisering av intervjuopptak til prosjektet Kunst - kultur - helse, sommarfte 2019. Kalenderen er den same som på tidlegare oppgitt side kkh.enes.no (som av ukjente grunnar ikkje fun gerar....) 

undefined


Comments